Tukikohta Open

Free network access
Vapaa verkkoyhteys

In English
The network addresses open.tukikohta.fi and open.tukikohta.net are used by open network access points maintained by Isolcom Ltd. Wireless networks titled Tukikohta may be found at various locations in Tampere and Hämeenlinna, Finland. These open networks are operated for the benefit of visiting customers. Some premises also offer wired network access and/or network browsing kiosks.

Reports of abuse and other contacts are handled by Isolcom Ltd.


Suomeksi
Internet-osoitteet open.tukikohta.fi ja open.tukikohta.net ovat käytössä Isolcom Oy:n ylläpitämillä avoimilla verkkoyhteyksillä. Tukikohta -nimellä näkyviä avoimia langattomia verkkoja löytyy eri sijainneista Tampereen ja Hämeenlinnan alueilla ja ne on suunnattu ensisijaisesti toimitiloissa vieraileville asiakkaille. Joissain tiloissa on käytössä myös langallisia yhteyksiä ja/tai nettipäätteitä.

Raportit väärinkäytöksistä ja muut yhteydenotot käsittelee Isolcom Oy.Isolcom Oy